Privind tinta la Isus

Isaac Ambrose
75,00 RON
Privirea sufletului la Isus Hristos în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare de mântuire!
 
In stoc

Durata de livrare: 24-48 ore

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 21466 Ai nevoie de ajutor? 0749105923
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Caracteristici
  • Review-uri (0)
Privirea sufletului la Isus Hristos în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare de mântuire!

Cuvintele de deschidere ale acestei cărţi:

"Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus."

Cel mai splendid subiect de discuţie şi de scriere este ISUS HRISTOS. Citind lucrările lui Cicero, Augustin le-a lăudat pentru elocvenţa lor, dar a continuat spunând: „Nu sunt dulci pentru că numele lui Isus nu este în ele”. Iar mărturisirea lui Bernard este asemănătoare: „Dacă scrii, nu mă delectez cu ceea ce scrii dacă nu citesc numele Isus acolo; dacă discuţi sau dezbaţi, nu mă delectez cu aceste discuţii dacă numele Isus nu se aude în ele”. Într-adevăr, tot ce spunem nu este decât fără gust dacă nu este presărat cu această sare – „n-am avut de gând să ştiu între voi altceva (spune Pavel) decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit”. Înainte de a predica printre corinteni, el a hotărât că acesta urma să fie singurul punct al cunoaşterii despre care să poată afirma că are pricepere şi a decis că în decursul slujirii sale, se va trudi să aducă oamenii la acest punct; acesta a fost lucrul pe care l-a transformat în „lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea” cunoaşterii sale; „ba încă, şi acum (spune el) privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.” (Ef. 3:18, Fil. 3:8)

În această cunoaştere a lui Hristos, există un „preţ nespus de mare” faţă de toate celelalte cunoaşteri din lume; nu există nimic mai plăcut şi mai mângâietor, mai însufleţitor şi înviorător, mai fermecător şi mai satisfăcător pentru suflet. Numai Hristos este Soarele şi Centrul tuturor adevărurilor divine revelate; iar noi nu putem predica nimic altceva, ca fiind obiectul credinţei noastre şi elementul necesar al mântuirii sufletului nostru, care să nu se întâlnească în Hristos sau care să nu facă referire la Hristos, într-un fel sau altul; numai Hristos este întregul fericirii omului, Soarele care îl luminează, Medicul care îl tămăduieşte, Zidul de foc care îl apără, Prietenul care îl mângâie, Mărgăritarul care îl îmbogăţeşte, Chivotul care îl sprijină, Stânca ce îl susţine în cele mai mari presiuni, „ca un adăpost împotriva vântului şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca râuri de apă într-un loc uscat şi ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete” (Isaia 32:2). Numai Hristos este scara dintre pământ şi cer, Mijlocitorul dintre Dumnezeu şi om, o taină pe care îngerii din ceruri doresc să o afle, să o iscodească şi să privească în ea (1 Pet. 1:12).

Iată un subiect binecuvântat într-adevăr; cine nu s-ar bucura să-l cerceteze, să se familiarizeze cu el? „Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17.3). Veniţi deci, haideţi să privim la acest Fiu al neprihănirii; o astfel de privire nu ne poate aduce nici un rău, ci numai bine. Într-adevăr, dacă privim lung la soarele natural, ochii noştri pot orbi, iar feţele ni se pot înnegri, dar dacă privim ţintă la Isus, ochii noştri vor fi mai limpezi, iar feţele mai frumoase. Dacă „lumina ochiului înveseleşte inima ” (Prov. 15:30), cu cât mai mult va fi astfel când avem un obiect atât de binecuvântat la care să privim? Aşa cum Hristos este mai minunat decât lumea întreagă, la fel, această privelişte întrece toate celelalte privelişti; este rezumatul fericirii creştinului, chintesenţa îndatoririlor evanghelice – a privi ţinta la ISUS.

În text avem actul (de a privi ţintă) şi obiectul (Isus). În original, actul este foarte energic, aphorontes eis, pe care limba română nu îl exprimă în totalitate; a privi ţintă semnifică o dezlipire, o întoarcere a ochilor de la un obiect spre altul; sunt două expresii – apo şi eis – una semnifică o întoarcere a ochiului de la toate celelalte lucruri, iar cealaltă o fixare rapidă a ochiului asupra unui astfel de obiect, şi numai asupra unuia de acest fel. Aşadar, este atât o întoarcere a privirii, cât şi o fixare a privirii. Fixare asupra ce? Acesta este obiectul – o privire ţintă la Isus – un nume care denumeşte mila şi mărinimia lui, aşa cum Hristos denumeşte slujba şi rolul lui.

Nu voi fi atât de curios încât să întreb de ce este numit Isus, şi nu Hristos; presupun că Persoana este vizată, iar aceasta le implică pe amândouă. Să observăm numai lucrul acesta: că Isus este cel mai pur nume evanghelic dintre toate celelalte nume – Isus nu era în dialectul Vechiului Testament; primul loc în care citim că acest nume este dat lui Hristos este în Matei 1:21: „şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”. Unii fac observaţia ca acest nume ISUS, I s-a dat de două ori: o dată înainte de moarte – Matei 1:21, iar apoi pentru totdeauna – Filipeni 2:10. Primul a fost un anunţ al intrării Sale în legământ cu Dumnezeu pentru a împlini legea pentru noi şi pentru a muri pentru păcatele noastre; al doilea a fost un anunţ al unei persoane atât de meritorie care, pentru smerenia Sa a fost mai înălţată decât a fost orice altă persoană şi decât va fi orice altă persoană.

La început, Isus a fost numele umil al harului Său meritat; acum, Isus este numele înălţat al slavei Sale sublime. La început, evreii L-au răstignit pe Isus şi Numele Lui; iar apostolul s-a îndoit că Isus era adevăratul Isus; dar acum Dumnezeu L-a înviat din morţi şi „L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ” ( Fil. 2. 9,10). Intenţia mea nu este să insist asupra acestui nume în opoziţie cu alte nume ale lui Hristos; El este deseori numit Hristos, Domnul, Mijlocitorul, Fiul lui Dumnezeu şi Emanuel; de ce? Isus este toate acestea, Isus este Hristos, căci El este unsul lui Dumnezeu; Isus este Domnul, căci El are stăpânire asupra întregii lumi; Isus este Mijlocitorul, căci El este Împăciuitorul dintre Dumnezeu şi om; Isus este Fiul lui Dumnezeu, căci El a fost veşnic născut înaintea tuturor lumilor; Isus este Emanuel, căci a fost întrupat şi deci, Dumnezeu cu noi. Numai datorită faptului că Isus înseamnă Mântuitor şi că acest nume i-a fost dat pe această bază: „căci El va mântui pe poporul Lui de păcatele Sale”, scopul meu va fi acesta – de a privi la Isus în special în timp ce săvârşeşte marea lucrare a mântuirii noastre de la început la sfârşit. Într-adevăr, aceasta este vestea bună, Evanghelia, privilegiul evanghelic şi îndatorirea noastră evanghelică – DE A PRIVI ŢINTĂ LA ISUS.

Cuprins

CAPITOLUL I
Prefaţa, împărţirea şi cuvintele de deschidere
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Îndatorirea de a ne întoarce privirea de la toate celelalte lucruri bune şi rele
Secţiunea II – Un îndemn de a ne întoarce privirile de la toate celelalte lucruri
Secţiunea III – Îndrumări care să ne ajute să ne întoarcem privirile de la toate celelalte lucruri
CAPITOLUL III 
Secţiunea I – O explicaţie a actului şi a obiectului
Secţiunea II – Doctrina principală şi confirmarea ei
Secţiunea III – Mustrare
Secţiunea IV – Îndemn
Secţiunea V – Lipsurile noastre în cazul neglijării
Secţiunea VI – Bogăţiile noastre în cazul în care suntem implicaţi activ în această îndatorire
Secţiunea VII – Mai multe motive care să ne încurajeze în această lucrare
Secţiunea VIII – Îndrumări

Privind ţintă la Isus înainte de întemeierea lunii 
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre obârşia veşnică a lui Isus
Secţiunea II – Despre alegerea noastră în Hristos înainte de întemeierea lumii
Secţiunea III – Despre marele tratat din veşnicie dintre Dumnezeu şi Hristos de a mântui suflete
Secţiunea IV – Planul
Secţiunea V – Sfatul
Secţiunea VI – Ştiinţa mai dinainte
Secţiunea VII – Hotărârea
Secţiunea VIII – Decretul
Secţiunea IX – Legământul
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în acea veşnicie
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm de Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus de la creaţie până la prima Sa venire
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre Hristos promis pas cu pas
Secţiunea II – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Adam
Secţiunea III – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Avraam
Secţiunea IV – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Moise
Secţiunea V – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui David
Secţiunea VI – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Israel în preajma perioadei de captivitate
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, de la creaţie până la prima Sa venire
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în naşterea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre vestirea lui Hristos
Secţiunea II – Despre zămislirea lui Hristos
Secţiunea III – Despre dualitatea naturilor în Hristos
Secţiunea IV – Despre distincţia dintre cele două naturi ale lui Hristos
Secţiunea V – Despre unitatea celor două naturi ale lui Hristos în una şi aceeaşi Persoană
Secţiunea VI – Despre naşterea lui Hristos
Secţiunea VII – Despre câteva lucruri care s-au petrecut drept urmare a naşterii lui Hristos
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în naşterea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Chemându-L pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în viaţa Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre începutul Evangheliei
Secţiunea II – Despre propovăduirea lui Ioan Botezătorul
Secţiunea III – Despre botezul lui Isus
Secţiunea IV – Despre ispitirea şi postul lui Hristos
Secţiunea V – Despre prima manifestare a lui Hristos
Secţiunea VI – Despre Hristos alungând cu biciul cumpărătorii şi vânzătorii afară din templu
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Despre al doilea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile Lui săvârşite în timpul acestui an, în general
Secţiunea II – Despre predicile lui Hristos din anul acesta
Secţiunea III – Despre slujba profetică a lui Hristos
Secţiunea IV – Despre minunile lui Hristos
CAPITOLUL III
Secţiunea I – Despre al treilea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile Lui din acel an, în general
Secţiunea II – Despre rânduirea apostolilor de către Hristos
Secţiunea III – Despre Hristos primind păcătoşii
Secţiunea IV – Despre jugul uşor al lui Hristos şi sarcina Lui neîmpovărătoare
CAPITOLUL IV
Secţiunea I – Despre al patrulea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile lui din acel an, în general
Secţiunea II – Despre distincţiile sau nenumăratele împărţiri ale neprihănirii lui Hristos
Secţiunea III – Despre sfinţenia naturii lui Hristos
Secţiunea IV – Despre sfinţenia vieţii lui Hristos
Secţiunea V – Despre marea controversă: nu suntem noi justificaţi doar de neprihănirea pasivă a lui Hristos, fără nicio consideraţie dată neprihănirii lui Hristos care este fie inerentă Lui, fie săvârşită de El?
CAPITOLUL V
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în viaţa Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în moartea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre ziua suferinţelor lui Hristos împărţită în părţi şi ore
Secţiunea II – Despre pârâul peste care a trecut Hristos
Secţiunea III – Despre grădina în care a intrat Hristos
Secţiunea IV – Despre rugăciunea pe care a făcut-o Hristos acolo
Secţiunea V – Despre durerile şi agonia pe care le-a suferit Hristos acolo
Secţiunea VI – Despre trădarea lui Iuda, arestarea, legarea şi ducerea lui Hristos la Ana
Secţiunea VII – Despre cercetarea şi osândirea lui Hristos, cu apendicele acestora
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Despre acuzarea lui Hristos şi sfârşitul înspăimântător al lui Iuda
Secţiunea II – Despre trimiterea lui Hristos la Irod şi ceea ce s-a întâmplat aici
Secţiunea III – Despre compararea lui Hristos cu Baraba şi despre întrebarea dezbătută între Pilat şi iudei
Secţiunea IV – Despre Hristos dezbrăcat, biciuit, îmbrăcat în stacojiu şi încoronat cu spini 
Secţiunea V – Despre Hristos adus şi osândit
Secţiunea VI – Despre răstignirea lui Hristos şi consecinţele ei
Secţiunea VII – Despre lucrurile care s-au întâmplat ca urmare a răstignirii lui Hristos
CAPITOLUL III
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în moartea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă 
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă 
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă 
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în învierea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre timpul învierii lui Hristos
Secţiunea II – Despre motivele învierii lui Hristos
Secţiunea III – Despre felul învierii lui Hristos
Secţiunea IV – Despre dovezile învierii lui Hristos
Secţiunea V – Despre arătarea lui Hristos înaintea Mariei Magdalena
Secţiunea VI – Despre arătarea lui Hristos înaintea celor zece ucenici ai Săi 
Secţiunea VII – Despre arătarea lui Hristos înaintea tuturor apostolilor Săi 
Secţiunea VIII – Despre arătarea lui Hristos înaintea unora dintre apostolii Săi la Marea Tiberiadei
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în învierea Sa 
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă 
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă 
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă 
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă 
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă 
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă 
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă 
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă 

Privind ţintă la Isus în înălţarea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre înălţarea lui Hristos şi despre felul în care S-a înălţat 
Secţiunea II – Despre locul în care S-a înălţat
Secţiunea III – Despre motivele pentru care S-a înălţat
Secţiunea IV – Despre dreapta lui Dumnezeu şi şederea lui Hristos acolo 
Secţiunea V – Despre cele două naturi în care Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu
Secţiunea VI – Despre motivele pentru care Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu
Secţiunea VII – Despre timpul când a fost trimis Duhul Sfânt 
Secţiunea VIII – Despre persoanele cărora le-a fost trimis Duhul Sfânt 
Secţiunea IX – Despre felul în care a fost trimis Duhul Sfânt 
Secţiunea X – Despre măsura în care a fost dat Duhul Sfânt
Secţiunea XI – Despre motivele pentru care a fost trimis Duhul Sfânt 
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în înălţare, şedere Sa şi în trimiterea Duhului Sfânt 
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în mijlocirea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Ce este mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea II – Conform cărei naturi mijloceşte Hristos?
Secţiunea III – Către cine este îndreptată mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea IV – Pentru cine se face această mijlocire?
Secţiunea V – Ce asemănare există între mijlocirile lui Hristos şi mijlocirile marilor preoţi din vechime
Secţiunea VI – Care este diferenţa dintre mijlocirea lui Hristos şi mijlocirile marilor preoţi din vechime
Secţiunea VII – Care sunt însuşirile acestei mijlociri a lui Isus Hristos?
Secţiunea VIII – În ce constă mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea IX – Cât de puternică şi eficientă este mijlocirea lui Hristos înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Său
 Secţiunea X – Despre motivele mijlocirii lui Hristos
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în mijlocirea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă 
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă 
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă 
Secţiunea VIII – Să ne rugăm şi să-L lăudăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în a doua Sa venire
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre Hristos pregătindu-Se pentru judecată
Secţiunea II – Despre Hristos venind pentru judecată
Secţiunea III – Despre Hristos chemându-i pe cei aleşi să vină la judecată
Secţiunea IV – Despre Hristos şi sfinţii Lui întâlnindu-Se în ziua judecăţii 
Secţiunea V – Despre Hristos judecând şi dându-le sentinţa sfinţilor
Secţiunea VI – Despre Hristos şi sfinţii judecând restul lumii
Secţiunea VII – Despre Hristos şi sfinţii Lui suindu-se la cer şi despre sfârşitul acestei lumi 
Secţiunea VIII – Despre Hristos predându-I şi dându-I Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl
Secţiunea IX – Despre supunerea lui Hristos faţă de Tatăl Său, ca Dumnezeu să fie totul în toţi 
Secţiunea X – Despre Hristos (în ciuda celor de mai sus) fiind totul în toate pentru sfinţii Lui binecuvântaţi, mântuiţi şi răscumpăraţi, pentru toată veşnicia 
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în a doua Sa venire 
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă 
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă 
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă 
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă
Concluzie

Editura: Perla Suferintei

Numar de pagini: 1008

ISBN: 978-606-8000-34-3

Dimensiune coperta: 14,7 x 22,7 cm

Tip coperta: cartonata

An aparitie: 2010

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V: 9:00-20:00 I S: 10:00-14:00 I D: Inchis

0749105923 office@gramma.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!